Benodigde gegevens Belastingaangifte 2020

Persoonlijke gegevens
[ ] uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
[ ] uw geboortedatum
[ ] uw bankrekeningnummer
[ ] uw DigiD hebben wij niet nodig, wij vragen een machtiging voor u aan waarmee de aangifte wordt gedaan

Inkomsten
[ ] uw jaaropgaven over 2020, als u die niet hebt: uw salarisstroken
[ ] ontvangen partneralimentatie

[ ] overzicht inkomsten onderneming
[ ] overzicht uitgaven onderneming
[ ] btw-aangiften

Bankrekeningen
[ ] het jaaroverzicht 2020 van uw betaalrekening
[ ] het jaaroverzicht 2020 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
[ ] het jaaroverzicht 2020 van uw beleggingen

Wonen
[ ] de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2019. Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
[ ] de jaaropgaaf van uw hypotheek
[ ] bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten
U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:
[ ] giften
[ ] zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen. De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
[ ] betaalde partneralimentatie
[ ] als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig
[ ] gegevens van leningen en andere schulden (bijv. studieschuld)
[ ] gegevens van betaalde lijfrentepremies
[ ] gegevens van betaalde pensioenpremies
[ ] een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
[ ] dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:
[ ] de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020
[ ] de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020