Selecteer een pagina

Vanaf maandag 15 maart kunnen werkgevers de aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de tweede periode NOW (juni-september 2020). In die periode hebben circa 63.000 werkgevers een tegemoetkoming ontvangen.

Dat voorschot is gebaseerd op de loonsom in referentiemaand maart 2020 en het geschatte omzetverlies. Bij de definitieve berekening stelt UWV op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom over juni, juli, augustus en september 2020 vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling wanneer het daadwerkelijke omzetverlies hetzelfde of hoger is dan van te voren ingeschat. Een dalende loonsom en/of minder groot omzetverlies dan van te voren ingeschat kan juist leiden tot een terugvordering.